Welkom op de site van Atelier Bas-Reliëf

Grondstoffen voor glazuren.

Hoofdgrondstof voor glazuur is net als bij glas siliciumoxide (SiO2) dat in de mineralen kwarts en zand te vinden is. De samenstelling van glazuur bestaat uit drie groepen oxiden.De smeltmiddelen of basegroep b.v. kalium (K), natrium (Na) of lithium (Li). Deze zouten zijn te vinden in veldspatten (een mineraal dat in de natuur voorkomt en wordt gedolven).


1.   De smeltmiddelen of basegroep b.v. kalium (K), natrium (Na) of lithium (Li). Deze zouten zijn te vinden in veldspatten (een mineraal dat in de natuur voorkomt en wordt gedolven).

2.   De middengroep of het geraamte, het bindmiddel, meestal aluminiumoxide (Al2O3) wordt aangetroffen in kaolien. Kaolien is een zuivere vorm van porseleinaarde, ook wel Chinaclay genoemd.

3.   De glasvormers of zuurgroep. De al eerdergenoemde siliciumoxide die we in kwarts en zand aantreffen.


Voorbeeld:

Als voorbeeld geven we een recept en een chemische formule voor een basisglazuur (dit is een blank ongekleurd glanzend glazuur) voorsteengoedklei ter illustratie, bij een smeltpunt van 1180˚

Het recept geeft de gewichtsverhouding van de af te wegen grondstoffen weer. De chemische formule, de Segerformule, geeft de scheikundige samenstelling van zuren, zouten en oxiden weer.

Wij maken onze glazuren volledig zelf, zo kunnen wij de samenstelling van o.a. smelters, pigmenten, frittes en dergelijke zelf aanpassen en bekomen zo wondermooie glazuren.


Segerformule:

linkergroep     

       

 middengroep   

          

   rechtergroep

base           

 

Segerformule

zuren

smeltmiddelen 

samenbinder

glasvormer

linkergroep

middengroep

rechtergroep

base

Segerformule

zuren

0,13

K2O

0,20

Al2O3

1,7

SiO2

0,44

CaO

0,33

B2O3

0,22

MgO

0,11

BaO

0,11

ZnO

grondstof      

 grammen 

grammen

glanzend

mat

kaliveldspaat

42,03

40,56

calciumboraat

14,26

13,76

dolomiet

6,94

6,7

magnesiet

3,17

3,06

bariumcarbonaat

7,43

7,17

zinkoxide

3,06

2,95

kaolien

6,81

25,36

kwarts

16,30

0,44

 

 

 


Wij maken onze glazuren volledig zelf, zo kunnen wij de samenstelling van o.a. smelters,               pigmenten, frittes en dergelijke zelf aanpassen en bekomen zo wondermooie glazuren.